Inspakt Teknoloji A.Ş. tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) kapsamında belgelerin elektronik ortamda biyometrik imza ile tablet, cep telefonu veya imza pedleri üzerinde imzalanması amacıyla ve sonrasında gerekli görüldüğü hallerde bu imzanın imza atan kişiye ait olduğunun ispatlanabilmesi amacıyla tarafınıza ait biyometrik imza bilgilerinin (imza şekli, yazı yazma hızı, uygulanan basınç, yazma yönü vb.) işlenmesi ve yetkili kamu kurum kuruluşlarına mevzuatın veya hizmetin gerektirdiği hallerde aktarılması gerekmektedir. Söz konusu veriler biyometrik imzayla ilişkili hukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren on yıl süreyle saklanacaktır. 6698 sayılı Kanun ile biyometrik imza bilgileri, özel nitelikli kişisel veri kabul edilmektedir. Bu bilgilerin işlenmesi yalnızca ilgili kişilerin onayı halinde mümkündür. Bu kapsamda, 6698 sayılı Kanun’da yer alan düzenlemelere uygun olarak; biyometrik imza bilgilerinden oluşan kişisel verilerimin yalnızca yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmesini kabul ediyorum.