Autohuur Gids

loading

KUR HESAPLA

Wij vragen uw aandacht voor het volgende.

Gelieve dit huurcontract aandachtig te lezen en de nodige velden zorgvuldig in te vullen. Om u een goede service te verzekeren dient de persoonlijke informatie foutloos genoteerd te worden.

Een wagen kan enkel gehuurd worden mits betaling met een geldige kredietkaart (visa-master). De kredietkaart is een waarborg die de huurder dient te betalen afhankelijk van het type voertuig. Na inlevering van de huurwagen wordt deze waarborg, na controle van het voertuig binnen de maand terug betaald. Gelieve bij afhaling van het voertuig een rijbewijs, paspoort en kredietkaart voor te leggen.

Om uw autohuur comfortabeler en veiliger te maken kan u gebruik maken van enkele extra diensten: baby- en kinderzitjes, een navigatiesysteem, bijkomende verzekeringen, een betaalpas voor de autostrades en een onbeperkt km pakket. Elke huurovereenkomst wordt gedekt door een CDW-TP (ongeval –diefstal ) verzekeringspolis, met een vrijstelling van 500 TL voor de groep van kleine wagens, 1000 voor de middengroep en 7000 voor de luxe groep. Buiten een ongeval is de huurder ook aansprakelijk voor alle schade aan het voertuig, een onafhankelijke expert zal belast worden met de evaluatie van de schade en de herstellingskosten. Alle kosten vallen ten laste van de huurder, die eventueel een bijkomende verzekering kan afsluiten om zich in te dekken tegen alle risico’s. De huurder blijft hoofdelijk aansprakelijk voor alle aan derden of aan het voertuig berokkende schade die niet gedekt is door een verzekering.

De huurder verliest dekking door de verzekering bij: het overtreden van de verkeersreglementen, overdreven snelheid, negeren van stoptekens en rode verkeerslichten, het rijden met een lekke band, het bevuilen of beschadigen van het voertuig door huisdieren, het opdrijven van de motor tot ongekende hoogte, het niet correct invullen van een schadeformulier bij ongeval, het rijden onder invloed van alcohol of verdovende middelen, het toevertrouwen van het huurvoertuig aan een niet gemachtigde derde. Hij staat in alle omstandigheden in voor het verdwijnen en/of schade aan het voertuig. Buiten een ongeval dekt de verzekering geen schade aan de banden, ruiten en de koplampen en is niet aansprakelijk voor krassen op of deuken in het voertuig, beschadiging door sigaretten, het verlies van de autodocumenten of de autosleutel.

Bij een verkeersovertreding valt elke boete en aansprakelijkheid ten laste van de huurder, bij het nalaten van een betaling zal de boete met 20% servicekosten verhoogd worden. Indien de huurder de verkeersboete zelf betaald heeft dient hij dit met de nodige kwitanties te bewijzen. In het huurcontract is de taks op het gebruik van autosnelwegen en bruggen niet inbegrepen, bij het beëindigen van de huur worden de eventuele taksen voor dit gebruik verhoogd met V.A.T und 10 TL servicekosten aan de huurder aangerekend.

Alle kosten door een verkeerd gebruik van het voertuig en de daarbij komende onderhouds- en servicekosten zijn ten laste van de huurder, zo wordt hij ook gehouden het voertuig in goed staat op de afgesproken datum en plaats in te leveren. In geval van ongeval verbindt de huurder er zich toe de wagen niet te verplaatsen, onmiddellijk de politie of de Rijkswacht te verwittigen om een officieel rapport te laten opmaken en een alcoholtest te laten afnemen. De snelheidslimiet bedraagt 50 km binnen de bebouwde kom, erbuiten 90 km, op een vierbaansweg geldt een snelheidsbeperking van 110 km en op de autosnelweg 120 km.

Naargelang de categorie van wagen zijn er per dag een beperkt aantal km inbegrepen: voor de kleinste en midden class auto’s is dit 400 km per dag, voor de luxe wagens 220 km. Alle bijkomende kilometers worden aangerekend aan een tarief van 2 TL (O,75 euro) per km.

Bij het in ontvangst nemen van de wagen zal de huurder samen met de verhuurder de staat van het voertuig inspecteren. Ook de stand van de benzinemeter dient te worden gecontroleerd. Bij het beëindigen van het huurcontract dient de meter op hetzelfde peil te staan. Indien de benzinetank niet werd gevuld worden de tankbeurt in rekening gebracht verhoogd met een dienstvergoeding van 50 TL.

Subcribe voor Nieuwsbrief Eerst worden de offertes die van onze campagnes en innovaties

Contact

Adres : Atatürk Bulvarı No:70 Kuşadası Aydın - TURKEY

Telefoon : +90 (256) 612 26 47

Mobiel / Whatsapp : +90 (536) 565 24 23

Mobiel : +90 (536) 565 24 23

Email : info@dinamikcar.com

© 2021 dinamikcar.com